Corona-update

02-04-2020.

We hebben vastgesteld dat er veel onrust is over alle maatregelen omtrent het Corona-virus en hoe dit uw geboekte vakantie zal beïnvloeden. De Belgische regering heeft alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. 

Is annulering verplicht?

U wordt door ons niet verplicht te annuleren en wij annuleren uw boeking ook niet. Echter, de noodverordening voor Zeeland, die op 27 maart van kracht is geworden maakt het gebruik van het door u gehuurde vakantieverblijf tot 28 april onmogelijk. Deze noodverordening verbiedt nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben.

Informatie van de Veiligheidsregio Zeeland vindt u hier. Actuele informatie voor België vindt u hier. Actuele informatie voor Nederland vindt u hier.

De maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen, hebben als einddatum 28 april 2020. De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland zijn langer van kracht. Ze worden uiterlijk 10 mei 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit te borgen. De datum van 1 juni die genoemd wordt, heeft uitsluitend betrekking op evenementen waarvoor een vergunning vereist is. Deze datum heeft dus geen belang voor uw geboekte vakantieverblijf.

Mogelijke scenario’s indien u een annuleringsverzekering heeft.

Indien er een negatief reisadvies geldt, hebben de huurders die vóór 27 februari 2020 het eerste voorschot betaald hebben EN via ons een annuleringsverzekering hebben afgesloten, recht op 75% restitutie van het verzekerd bedrag (huursom + administratiekosten). Onder voorbehoud van goedkeuring door de verzekeraar, kunt u  onder de huidige omstandigheden een beroep doen op vergoeding door de annuleringsverzekering.

Indien u via ons een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u kunt niet komen of uw reis moet afbreken vanwege een aantoonbare ernstige ziekte (de aard van de ziekte is irrelevant) van uzelf of 1 van uw medereizigers en u heeft een arts verklaring, dan heeft u recht op 100% restitutie van het verzekerd bedrag.

Indien u zelf een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kunt u de voorwaarden navragen bij uw verzekeraar.

Wat gebeurt er met mijn reservering?

In ALLE gevallen blijven de huurvoorwaarden, als overeengekomen in het huurcontract en meegestuurd met het huurcontract, geldig. 

Over eventuele omboekings- en annuleringsmogelijkheden uit coulance overwegingen wordt in overleg met de verhuurder op korte termijn ( ca. 1 week voor aankomstdatum) besloten. We behandelen momenteel uitsluitend annuleringen/omboekingsaanvragen met als uiterste aankomstdatum 17 en 18 April 2020. De huurders die geboekt hebben met als uiterste aankomstdatum 18 April, hebben een e-mailbericht van ons ontvangen met de procedure.  

We hopen dat het met de huidige maatregelen snel verbetering in de situatie optreedt en binnenkort alles weer normaal is.

Blijf gezond!

Realisatie: TiDi Graphics